Is jouw bedrijf klaar voor de strijd?

We moeten realistisch zijn. Voor vele bedrijven zal de Corona crisis een zware opdoffer zijn ondanks de maatregelen van de overheid. Graag wil ik enkele vragen in de verf zetten die je jezelf als bedrijfsleider kunt stellen:

  • Beschikken de leidinggevenden over de nodige dosis realistisch optimisme?
  • Blijven ze hun controle en focus behouden of wordt hun visie vernauwd door stress of andere factoren en schatten ze daardoor de situatie minder realistisch in?
  • Is jouw organisatie veerkrachtig genoeg om deze crisis het hoofd te bieden?
  • Is de verbondenheid in jouw organisatie voldoende zodat de mensen bereid zijn de kar te trekken in deze moeilijke tijd?
Klaar voor de strijd?

Realistisch optimisme

We kunnen ons beter voorbereiden op een crisissituatie door ze niet te verbloemen maar wel te bekijken door een positieve bril. Anders gezegd kan je dus best uitgaan van een worst case scenario maar dit zo positief mogelijk interpreteren. Als we hard genoeg ons best doen, vinden we altijd wel enkele lichtpunten.

Zelfcontrole en focus

Als we overstroomd worden door negatieve interpretaties van feiten en door verzinsels dan is het aan ons om deze informatie te filteren op basis van ons buikgevoel en ‘gezond verstand’. Op deze manier kunnen we onze zelfcontrole en focus behouden. De interne communicatie van deze gefilterde informatie vereist helder en duidelijk te zijn via streng geselecteerde kanalen.

Mentale veerkracht

Zeer belangrijk is het om bewust te zijn van de toestand van de mentale veerkracht  in de verschillende afdelingen van het bedrijf. Weten waar de zwakke schakels zich bevinden en waar aldus de gevoeligheid voor stress groter is, verhoogt aanzienlijk de reactietijd in tijden van crisis. Een externe klare kijk hierop kan aanzienlijk hulp bieden.

Verbondenheid

De verbondenheid die er heerst in uw bedrijf is een factor die zorgt voor extra drijfkracht. In welke mate heerst er een wij-gevoel? Dit zowel tussen de mensen zelf als tussen de mensen afzonderlijk en het bedrijf naar de buitenwereld toe. Dit is cruciaal om als bedrijf te kunnen schakelen in deze omstandigheden en effectief het verschil te kunnen maken. 

#allforoneandoneforall

We kunnen het onvoorspelbare niet voorspellen.

We kunnen wel leren omgaan met het onverwachte om zo de veerkracht van uzelf en uw bedrijf te verhogen. Het spreekt voor zich dat uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten.

Veel succes en respect voor iedereen die helpt de kar te trekken 
… in eerste instantie voor al onze zorgverleners